จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วิสัยทัศน์... กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือBy the Year 2021.The Accounting and Financial Management Conducts of Cooperatives and Farmers will be of good quality and rellable.

 

ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตร่วมประชุมประจำเดือน สกก.เมืองภูเก็ต จก.
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต  ร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ของสหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด (๑๕ มิ.ย. ๖๓)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตร่วมประชุมพิจารณางบฯ สกก.กะทู้ จก. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต  ร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๔๕ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณารับรองงบฯ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด (๑๔ มิ.ย. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตร่วมประชุมใหญ่ สอ.ตรีสราสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต  ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ (ผ่านสื่ออิเล็กทอรนิกส์) วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมตรีสรา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  (๑๑ มิ.ย.๖๓)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตร่วมพัฒนา / ประเมินแผนโครงการฟื้นฟูฯ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมพัฒนา / ประเมินแผนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขององค์กรเกษตรกร ปศุสัตว์รัษฎา วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านกู้กู ม.๒ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต (๑๐ มิ.ย. ๖๓)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตร่วมเก็บข้อมูลแปลงใหญ่เพื่อตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมจัดเก็บข้อมูลแปลงใหญ่ประกอบการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔  วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ แปลงใหญ่เห็ด อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  (๘ มิ.ย. ๖๓)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตสอนแนะการจัดทำบัญชีฯ โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรผสมผสานฯ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต สอนแนะการจัดทำบัญชี รับ - จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรผสมผสาน วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์เครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรอำเภอเมือง  (๒๙ เม.ย. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตสอนแนะการจัดทำบัญชีฯ โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรผสมผสานฯ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต  สอนแนะการจัดทำบัญชี รับ - จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรผสมผสานโดยจัดระบบอนุรักษ์ดินแลน้ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
(๒๘ เม.ย. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตสอนแนะการจัดทำบัญชีฯ โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรผสมผสานฯ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต  สอนแนะการจัดทำบัญชี โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรผสมผสานฯ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมือง (๒๐ เม.ย.๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตสอนแนะการจัดทำบัญชีฯ โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรผสมผสานฯ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต สอนแนะการจัดทำบัญชี รับ - จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) (๑๙ เม.ย. ๖๔)

 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการ หน่วยงานใน สตท.8 หน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต
กรมตรวจบัญชีฯ  - ประวัติสำนักงาน  - แผนการปฏิบัติงาน  - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8  - สำนักงานจังหวัด  
Intranet  - บทบาทหน้าที่  - ผลการปฏิบัติงาน  - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณืนครศรีธรรมราช  - ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดภูเก็ต  
E-mail  - โครงสร้างการบริหาร อื่น ๆ  - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่  - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  
ร้องทุกข์ร้องเรียน  - บุคลากร  - ติดต่อเรา  - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี  - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  
   - สถานที่ตั้ง  - Webboard  - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา  - ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต  
   - Site Map จัดซื้อ - จัดจ้าง  - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร  - ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต  
  การปฏิบัติงาน จัดซื้อ - จัดจ้างกรมบัญชีกลาง  - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง  - เทศบาลนครภูเก็ต  
   - แผนการปฏิบัติงาน งบทดลองสำนักงาน  เที่ยวภูเก็ต  - สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต  
   - ผลการปฏิบัติงาน ป้องกันและปราบปรามฯ  - ประวัติเมืองภูเก็ต  - สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต  
   - รายชื่อผู้สอบบัญชี รายงานกิจการ  - บุคคลสำคัญ  - สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต  
       - เที่ยวทะเล  - สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต  
       - เที่ยวเมืองเก่า  - แขวงการทางภูเก็ต  
       - สถานที่เที่ยวอื่น ๆ  - สำนักงานแรงงานภูเก็ต  
         
         
   
FONTSIZE

สงวนลิขสิทธิ์ @ 2559 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์| นโยบายเว็บไซต์|
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| แสดงการปฏิเสธความรับผิด

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel