จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วิสัยทัศน์... กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือBy the Year 2021.The Accounting and Financial Management Conducts of Cooperatives and Farmers will be of good quality and rellable.

 

 
 
 
 
   
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์บริการและการท่องเที่ยวตำบลกะรน จำกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของสหกรณ์บริการและการท่องเที่ยวตำบลกะรน จำกัด  ณ ห้องประชุมโรงแรมเมธาดี รีสอร์ท แอนด์วิลล่า ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการขอรับบริการตรวจสอบบัญชี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการขอรับบริการตรวจสอบบัญชี ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแกรนด์ สุพิชฌาย์ กรุ๊ป ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของสหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการเกษตรอย่างยั่งยืน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ในโครงการพัฒนาทักษะการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์ (การเลี้ยงแพะ) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต แนะนำวิธีปฏิบัติทางบัญชีของโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อ.กะทู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต  เข้าแนะนำวิธีปฏิบัติทางบัญชีของโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย แก่ผู้เข้าร่วมโครงการของอำเภอกะทู้
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๑ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต แนะนำวิธีปฏิบัติทางบัญชีของโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อ.ถลาง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต เข้าแนะนำวิธีปฏิบัติทางบัญชีของโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย แก่ผู้เข้าร่วมโครงการของอำเภอถลาง  เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต แนะนำวิธีปฏิบัติทางบัญชีของโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อ.เมือง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต เข้าแนะนำวิธีปฏิบัติทางบัญชีของโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย แก่ผู้เข้าร่วมโครงการของอำเภอเมือง วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต ชั้น ๒ จังหวัดภูเก็ต
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สกต.ภูเก็ต จำกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ภูเก็ต จำกัด (สกต.ภูเก็ต) ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเชิงทะเล (ตรงข้ามเทศบาลตำบลเชิงทะเล)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตจัดนิทรรศการบัญชี ในโครงการงานวันเกษตร อบต.สาคู เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต จัดนิทรรศการเกี่ยวกับบัญชี เพื่อสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ บัญชีครัวเรือน บัญชีต้นกล้า และSmartMe ในโครงการงานวันเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตจัดนิทรรศการบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต จัดนิทรรศการเกี่ยวกับบัญชี เพื่อสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ บัญชีครัวเรือน บัญชีต้นกล้า และSmartMe ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ เทศบาลตำบลป่าคลอก 
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สบ.แท็กซี่ภูเก็ต สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของสหกรณ์บริการแท็กซี่ภูเก็ต จำกัด ณ ห้องประชุมของ เพอรานากัน ภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สกก.เมืองถลาง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของสหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านบัญชีให้เกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพฯ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้เกษตรกรโครงการสร้างทักษะ และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วิชาบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนอาชีพ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าฝึกอบรม เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนนาใน ซอยนาใน ๘ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

 
« สิงหาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด