จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วิสัยทัศน์... กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือBy the Year 2021.The Accounting and Financial Management Conducts of Cooperatives and Farmers will be of good quality and rellable.

 

 
   
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมประชุมใหญ่ สอ.กี่หิ้น จำกัด เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์ออมทรพย์กี่หิ้น จำกัด ณ ห้องประชุมกี่หิ้น ๑ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (๑๘ พ.ย. ๖๒)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สอ.ตำรวจภูเก็ต จำกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต  ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องพิทักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเมโทรโพล ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (๑๘ พ.ย. ๖๒)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต  ร่วมงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ได้รับเกียรติจากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดและวางพานพุ่มดอกไม้สด (๑๔ พ.ย. ๖๒)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตร่วมเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต  ร่วมเสาวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานเปิด (๑๓ พ.ย. ๖๒)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตร่วมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อน ศพก.  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ซิตี้ ได้รับเกียรติจาก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน (๑๓ พ.ย. ๖๒)

ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สอ.อัล – อิสลามียะห์ จก.เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์ออมทรัพย์อัล – อิสลามียะห์ จำกัด ณ อาคารพิพิธภัณฑ์มัสยิดมูการ์ร่ม บ้านบางเทา หมู่ที่ ๒ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (๒๘ ต.ค. ๖๒)

ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตร่วมพิธีเปิด และเป็นวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” พร้อมกันนี้ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการจัดอบรม ณ ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต (๒๘ ต.ค. ๖๒)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต (๒๓ ต.ค. ๖๒)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน" วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วัดเจริญสมณกิจ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด (๑๘ ต.ค. ๖๒)

 
« พฤศจิกายน 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด